Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden

U kunt uw bestelling telefonisch, per mail of via onze website aan ons doorgeven.

Wij leveren uitsluitend bij vooruitbetaling of contante betaling bij het afhalen.

Alle prijzen op deze site zijn inclusief BTW en in Euro's.

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt of zolang de aanbieding duurt.

Onze prijzen en aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend zonder verbintenis en onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad.

Bij eventuele schades, voortvloeiend uit het niet kunnen leveren van bestelde artikelen, kan Praktikus Hobby niet aansprakelijk worden gesteld.

Afbeeldingen en kleuren op de website kunnen enigszins afwijken van het origineel. Hierop is geen reclamatie mogelijk.

Alle garantiebepalingen van de fabrikanten van de door ons geleverde artikelen, gelden ook voor u.

De door u verstrekte gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend door ons bedrijf gebruikt voor het verwerken van Uw bestelling en het versturen van nieuwsbrieven. Wij stellen uw gegevens NIET ter beschikking aan derden.

Voor de gevolgen van typefouten op deze website is Praktikus Hobby niet aansprakelijk.

Praktikus Hobby behoudt zich het recht voor deze voorwaarden, waar nodig, aan te passen.

Door een bestelling te plaatsen, geeft u aan, kennis te hebben genomen van al onze voorwaarden en deze te aanvaarden.

Betaling
Na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u een bevestigingsmail van uw bestelling. Zodra het definitieve bedrag van uw bestelling bekend is, ontvangt u hiervan van ons een gespecifiseerde mail. Afwijkingen van de bevestigingsmail  zijn mogelijk doordat artikelen niet op voorraad zijn en/of de verzendkosten pas bij verzending bekend zijn. Indien Uw bestelling door de brievenbus past zijn de verzendkosten € 2,50. Past het pakket niet door de brievenbus dan zijn de verzendkosten € 5,00
Bij een bestellingen boven € 35,00 worden geen verzendkosten in rekening gebacht.
Nadat wij uw betaling hebben ontvangen, verzenden wij uw bestelling zo spoedig mogelijk.
We houden uw bestelde artikelen 1 week gereserveerd. Mocht het bedrag na deze week nog niet zijn bijgeschreven op onze bankrekening, dan beschouwen wij uw bestelling als geannuleerd.

Klachten
De artikelen worden door ons zorgvuldig gecontroleerd voordat ze worden verzonden. Indien er desondanks toch een artikel met gebreken bij de klant aankomt of dat u toch een foutief artikel van ons heeft ontvangen, dient u dit binnen 24 uur na ontvangst van uw bestelling, te melden.
Dit kan telefonisch of per e-mail.
Wij zullen dan in goed overleg met u tot een voor beide partijen passende oplossing zien te komen.

Retourzendingen
Retourzendingen worden alleen geaccepteerd, indien hiervoor schriftelijke- of telefonische toestemming door Praktikus Hobby is verleend.
Retourzendingen ontheffen koper in geen enkel opzicht van betalingsverplichtingen, tenzij de koper en Praktikus Hobby daarover schriftelijke- en/of telefonische afspraken hebben gemaakt.
Stuur deze artikelen dus nooit retour zonder voorafgaand overleg!

Levering
De hoogte van verpakkings-/administratie en verzendkosten kosten worden op de definitieve factuur vermeld. Indien Uw bestelling door de brievenbus past zullen de doorvoor geldende portokosten van de zending op uw factuur worden vermeld. Past het pakket niet door de brievenbus dan zijn de verzendkosten € 7,00.
Bestellingen worden uitsluitend verzonden na ontvangst van betaling of contant indien u deze afhaald bij ons bedrijf in Oosterwolde tijdens onze openingsuren of op afspraak.
Artikelen welke niet op voorraad zijn, tijdelijk niet leverbaar of niet langer deel uitmaken van het leveringsassortiment, worden niet automatisch nagezonden. In overleg kan de zending worden uitgeleverd wanneer alle bestelde artikelen bij ons binnen zijn.
Bestelde artikelen worden geheel voor risico van de klant verzonden. Kosten voor garantieverzending komen voor kosten van de koper.

Ontbinden overeenkomst
U kunt uw aankoop binnen 14 kalenderdagen na ontvangst aan ons retourzenden. U kunt hiervoor vooraf het onderstaande contactformulier invullen om dit aan te geven. Indien de order uit meerdere producten bestaat, gaat de termijn pas in na de levering van het laatste product.
U kunt hiervoor het formulier invullen en (digitaal) naar ons toe zenden. U mag tevens ook via andere manieren van de koop afzien, bijvoorbeeld per mail. Nadat u heeft aangegeven van de koop af te zien, heeft u nogmaals 14 kalenderdagen om de producten te retourneren. U mag het pakket ook zonder melding terugsturen, mits u aan het pakket een verklaring toevoegt.
Binnen 14 kalenderdagen na de ontbinding zullen wij alle betaalde bedragen (inclusief orderkosten) terug te betalen. De verzendkosten van de retournering zijn voor rekening van uw klant.
Indien een artikel (ernstig) beschadigd geretourneerd wordt dan zullen wij de (gemaakte) kosten in rekening brengen bij de klant. Bijvoorbeeld: wanneer de klant een artikel retour zendt dat aantoonbaar is gebruikt of niet in een onbeschadigde (originele) verpakking wordt teruggezonden dan zijn wij genoodzaakt dit te accepteren. Echter zullen wij 25% in mindering brengen op het terug te betalen bedrag.
Indien de order uit meerdere producten bestaat dan gaat de termijn pas in na de levering van het laatste product.